Καλωσήλθατε στο Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής!

Ωράριο : Δευτ. Τρ. Πεμ: 09:00-20.00 και Τετ. Παρ.: 09:00-18:00

Τηλ.: 210 2628639
Διεύθ.: Λεωφ. Μεσογείων 303, Χαλάνδρι

Έλλειψη ενζύμου G6PD: Φάρμακα και Χημικά που Απαγορεύονται στην Έλλειψη ενζύμου G6PD

news-2

 

Όνομα Μοριακή δομή Κίνδυνος   Πληθυσμός
Acetanilide (acetanilid) C8 H9
N O
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Acetylphenylhydrazine
(2-Phynylacetohydrazide)
c
C8 H10 N2
O
Υψηλός Όλες
Aldesulfone
sodium (sulfoxone)
C14 H14
N2 Na2 O6 S3
Υψηλός Όλες
Aminophenazone (aminopyrine) C13 H17 N3
O
Χαμηλός Όλες
Antazoline
(antistine)
C17 H19
N3
Χαμηλός Όλες
Arsinec As-H3 Υψηλός Όλες
Ascorbic
Acid
C6 H8
O6
Χαμηλός Όλες
Beta-Naphthol
(2-Naphthol)
C10 H8 O Υψηλός Όλες
Chloramphenicol C11 H12
C12 N2 O5
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Chloroquined C18 H26 Cl N3 Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Ciprofloxacinb C17 H18
F N3 O3
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Colchicine C22 H25 N O6 Χαμηλός Όλες
Dapsone
(diaphenylsulfone)
c
C12 H12
N2 O2 S
Υψηλός Όλες
Dimercaprol C3 H8 O S2 Υψηλός Όλες
Diphenhydramine
(difenilhydramine)
C17 H21
N O
Χαμηλός Όλες
Dopamine (L-dopa) C8 H11 N O2 Χαμηλός Όλες
Doxorubicin C27 H29
N O11
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Furazolidone C8 H7 N3
O5
Υψηλός Όλες
Glibenclamideb C32 H28
Cl N3 O5 S
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Glucosulfone
(glucosulfone sodium)
C24 H34 N2
Na2 O18 S3
Υψηλός Όλες
Isobutyl
Nitrite
C4 H9
N O2
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Isoniazid C6 H7 N3
O
Χαμηλός Όλες
Menadiol
Sodium Sulfate (Vitamin k4 sodium sulfate)
f
C11 H8
Na2 O8 S2
Υψηλός Όλες
Menadione
(menaphtone)
f
C11 H8 O2 Υψηλός Όλες
Menadione
sodium Bisulfite (Vitamin K3 sodium bisulfite)
f
C11 H8
O2 NaHSO3
Υψηλός Όλες
Mepacrine (Quinacrine) C23 H3O Cl N3
O
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Mesalazine
- 5-Aminosalicylic Acid (paraminosalicylic acid)
C7 H7
N O3
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Methyltioninium
Chloride (methylene blue)
C16 H18 Cl N3
S
Υψηλός Όλες
Nalidixic
Acid
b
C12 H12
N2 O3
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Naphtalene,
Pure (naphtalin)
C10 H8 Υψηλός Όλες
Niridazole C6 H6
N4 O3 S
Υψηλός Όλες
Nitrofural
(nitrofurazone)
C6 H6 N4
O4
Υψηλός Όλες
Nitrofurantoin C8 H6
N4 O5
Υψηλός Όλες
Norfloxacin C16 H18 F N3
O3
Χαμηλός Όλες
O-Acetylsalicylic
Acid (acetylsalicylic acid)
a
C9 H8
O4
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Oxidase, Urate (urate
oxidase)
  Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Pamaquine C42 H45
N3 O7
Υψηλός Όλες
Para-Aminobenzoic
Acid (4-Aminobenzoic Acid)
C7 H7 N O2 Χαμηλός Όλες
Paracetamol
(acetaminophen)
C8 H9
N O2
Χαμηλός Όλες
Pentaquine C18 H27 N3
O
Υψηλός Όλες
Phenacetin
(acetophenetidin)
e
C10 H13
N O2
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Phenazone (antipyrine) C11 H12 N2
O
Χαμηλός Όλες
Phenazopyridine C11 H11
N5
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Phenylbutazone C19 H20 N2
O2
Χαμηλός Όλες
Phenytoin C19 H20
N2 O2
Χαμηλός Όλες
Phynylhydrazinec C6 H8 N2 Υψηλός Όλες
Phytomenadione
(Vitamin K1)
C31 H46
O2
Χαμηλός Όλες
Primaquineg C15 H21 N3
O
Υψηλός Όλες
Probenecid C13 H19
NO4 S
Υψηλός Όλες
Procainamide C13 H21 N3
O
Χαμηλός Όλες
Proguanil
(chlorguanidine)
C11 H16
Cl N5
Χαμηλός Όλες
Pyrimethamine C12 H13 Cl N4 Χαμηλός Όλες
Quinidine C20 H24
N2 O2
Χαμηλός Όλες
Quinine C20 H24 N2
O2
Χαμηλός Όλες
Stibophen
(2-(2-Oxido-3,5-Disulphonatophenoxy)-1,3,2,Benzodioxastibole-4-6-Disulphonate)
C12 H4
Na5 O16 S4 Sb
Υψηλός Όλες
Streptomycin C21 H39 N7
O12
Χαμηλός Όλες
Sulfacetamide C8 H10
N2 O3 S
Υψηλός Όλες
Sulfacytine C12 H14 N4
O3 S
Χαμηλός Όλες
Sulfadiazine C10 H10
N4 O2 S
Χαμηλός Όλες
Sulfadimidine C12 H14 N4
O2 S
Υψηλός Όλες
Sulfafurazole
(sulfafurazone, sulfisoxazole)
C11 H13
N3 O3 S
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Sulfaguanidine C7 H10 N4
O2 S
Χαμηλός Όλες
Sulfamerazine C11 H12
N4 O2 S
Χαμηλός Όλες
Sulfamethoxazoleh C10 H11 N3
O3 S
Υψηλός Όλες
Sulfamethoxypyridazine C11 H12
N4 O3 S
Χαμηλός Όλες
Sulfanilamide
(Sulphanilamide)
C6 H8 N2
O2 S
Υψηλός Όλες
Sulfapyridine C11 H11
N3 O2 S
Υψηλός Όλες
Sulfasalazine,
Salazosulfapyridine (salazopyrin)
C18 H14 N4
O5 S
Υψηλός Όλες
Thiazosulfone
(thiazolesulfone)
C9 H9
N3 O2 S2
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Tiaprofenic Acid C14 H12 O3
S
Χαμηλός Όλες
Tolonium
Chloride, Tolonium Chloride (toluidine blue)
C15 H16
Cl N3 S
Υψηλός Όλες
Trihexyphynidyl (benzhexol) C20 H31 N O Χαμηλός Όλες
Trimethoprimk C14 H18
N4 O3
Χαμηλός Όλες
Trinitrotoluene (2,4,6-Trinitrotoluene) C7 H5 N3
O6
Υψηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες
Tripelennamine C16 H21
N3
Χαμηλός Μεσογειακοί λαοί, Ασιάτες