Τα αντικαταθλιπτικά επιδεινώνουν την αρτηριοσκλήρυνση

Σε μία εντυπωσιακή μελέτη που ανακοινώθηκε στο Αμερικανικό Συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρίας του 2011 μία ομάδα ερευνητών ανακοίνωσε ότι η χρήση αντικαταθλιπτικών επιδεινώνει την αρτηριοσκλήρυνση. Στην εν λόγω μελέτη μελετήθηκαν πάνω από 500 άτομα που ήταν μονοζυγωτικοί δίδυμοι, δηλαδή είχαν ακριβώς το ίδιο γενετικό υλικό, και η μόνη διαφορά μεταξύ τους ήταν η χρήση αντικαταθλιπτικών. Όλοι οι παράγοντες που είναι μέχρι τώρα γνωστό ότι προκαλούν αρτηριοσκλήρυνση είχαν ληφθεί υπόψη. Συγκρίνοντας λοιπόν άτομα με ακριβώς το ίδιο γεννετικό υλικό φάνηκε ότι αυτοί που ελάβαν αντικαταθλιπτικά είχαν σημαντικότερη αρτηριοσκλήρυνση.

Περισσότερα εδώ.

0 Σχόλια

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Ιατρός

photo of Stelios Στέλιος Πανταζής
Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής
Μεσογείων 303
Χαλάνδρι , Αττική Ελλάδα
2102628639
health, holistic, medicine, homeopathy, acupuncture

Σχετικά
Άρθρα

Ρ
Ω
Τ
Η
Σ
Τ
Ε

Μ
Α
Σ