Επιβεβαίωση της αξίας του βελονισμού για την κεφαλαλγία

Η πιο αυστηρή και αξιόπιστη ομάδα μελέτης, το Cochrane, επιβεβαιώνει την αξία του βελονισμού στην κεφαλαλγία (τάσεως, όπως είναι γνωστή ιατρικά). Η μελέτη που συνοψίζει τα ιατρικά σδεδομένα από πάνω από 2000 ασθενείς υπό παρακολούθηση με κεφαλαλγίες τάσης καταλήγει ότι "ο βελονισμός είναι χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των ασθενών με κεφαλαλγίες"

0 Σχόλια

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Ιατρός

photo of Stelios Στέλιος Πανταζής
Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής
Μεσογείων 303
Χαλάνδρι , Αττική Ελλάδα
2102628639
health, holistic, medicine, homeopathy, acupuncture

Σχετικά
Άρθρα

Ρ
Ω
Τ
Η
Σ
Τ
Ε

Μ
Α
Σ